Дедото е во завидно добра физичка форма! Тарзане, ти ли си?!

Според техниката на преминување од дрво на дрво, изгледа дедото има некаква врска со Тарзан.