Дедото можеби е стар, но уште не му дошол денот за умирачка

Има луѓе кои веруваат во судбина, во она што ти е пишано, а ваквите случки се само уште еден доказ дека можеби имаат право.