Дедото не може ни да оди, а камо ли да кугла

Но, никогаш не го потценувајте искуството кое се трупало 90 години.