Дедото партали го направи тинејџерот во улична кошарка

Ајде кошаркарски ескперти да го слушнеме вашето мислење дали дедото направи двојно водење на топката?