Ден 16 во карантин: И Џони откачи. Сакаше да си ја фати опашката на трамболината?!

Кога веќе не може да се истрча во паркот, барем вака :).