Детето брзо сфати дека не е паметно таму да преминува улица

Можеби му требаше малку убедување, но си ја научи лекцијата.