Детето намерно ја изнервира овцата, што се покажа како лоша идеја

Родителите снимаат од страна и се смеат, а ќе се смеат на оваа случка уште долго време.