Детето од село им се чалами на градските луѓе кои мора да седат заклучени во становите

А ние тука си правиме скаричка, во селски амбиент, идила :).