Детето прв пат во животот гледа од каде доаѓа млекото и донесе многу логичен заклучок

Возрасниот му дозволи да проба да молзе, а неговата реакција е пресмешна.