Детето заборави на мобилниот телефон и игрите! Реалниот свет бил многу поинтересен од виртуелниот!

Главна задача на секој нов родител е на детето да му создаде услови за само да го осознае тоа. А не само дај му го телефонот и решен проблем. Така проблеми не се решаваат, туку се создаваат!