Детево мисли дека е Флеш и ќе ве изненади со својата брзина

Дури и сопствените родители кои го снимаа ги изненади.