Деверици пазете се! Најголемото шмекериште на свадбата настапува на подиумот!

Фрерот тргна во акција со своето играње да ги шармира другарките на невестата.