Девојката ќе ви покаже што треба да направите за да се научите да стоите на мотор!

Навистина треба неколку пати да го направите ова што го направи таа и ако преживеете, ќе знаете да стоите на мотор.