Девојката го знае лекот после викенд забава: Зелка од расол за трезнење

Само не го правете тоа во такси, затоа што ќе ве исфрлат, што им се случило и на девојкиве.