Девојката хипнотизира со своето пеење, во буквална смисла на зборот

Чекај, чекај, не ли требаше другите да ги хипнотизира, а не самата себе?