Девојката знае како да го искара кучето за да престане да ја лиже

Кучето знае дека претерало со изразувањето љубов, ако го слушне кавгаџискиот тон :).