Девојчето никогаш не се откажува, дури и откако ќе победи :)

Е ова е дете со победнички дух!