Девојчето се потрудило да го научи знаковниот јазик за да може да комуницира со поштарот

Човекот е видно изненаден и среќен. Позитив на денот!