Девојчето виде шанса и го испочитува свештеникот

Таа знае дека тој гест ѝ е познат од некаде и реално не згреши многу…