Девојка се враќа на работа после одморите

А работното место и е да продава ни помалку ни повеќе туку пица.