Девојката е решена да го усоврши занаетот и знае како со машинката

Уште неколку часови и ќе го најде копчето за вклучување.