Девојката е спретна во играњето

Танцот можеби не го разбираме, но изгледа одлично.