Девојката има флексибилност и компактност која секому би послужила

Можеби не за да ја сместите во цевка, но способноста е одлична.