Девојката конечно успеа да направи салто наназад на ролшуи

Со толку долги нозе, мисијата воопшто не е лесна, но упорноста секогаш се исплатува.