Девојката може да ви каже колку е часот на многу интересен начин

Таа не користи зборови, ниту раце…