Девојката му асистира на билдериштето додека се прави јак маж

Кога кревате тегови, секогаш мора да има некој, кој во случај да не успеете, ќе ги крене теговите и ќе ги закачи на стативот. Вашата нежна девојка не е тој човек.