Девојката му подготви убав танц, но дечкото е шегаџија

Ја натера девојката да се покае за сѐ што направи.