Девојката на училиште ги имала сите двојки и само една петка

Петката, повеќе од заслужена 🙂.