Девојката не е задоволна од момчето кое ѝ ја носи храната до автомобилот

Таа вели дека чекаат 25 минути за нарачката и дека веќе не е топла…