Девојката се изморила од бурната ноќ и сега се враќа дома

Се гледа дека и било многу напорно.