Девојката се враќа дома на прсти, за да не ги разбуди родителите

А не беше попаметно да ги извадеше прво штиклите? Но, алкохолот мисли поинаку.