Девојката слабо барата со логиката

Човекот убаво ѝ кажа да се фати малку погоре, но кај не сфаќа, па и не слуша.