Девојката знае кога ѝ е доста и кога е време да си отиде во хотелската соба

Проблемот е што ходникот на хотелот некако тесен го направиле.