Девојките добија нов пријател

Пријателот знае каде треба да дојде.