Дезинфекција од коронавирус на традиционален начин

Оваа не само грлото, туку и џигерот си го дезинфицира :).