Дизајнерите ни покажуваат како се менувале кујните во последните 5 века

Кујните отсекогаш биле важен дел од домот. Ова е местото каде што се прави целата храна и обично каде семејството се собира и поминува убави моменти. Интересно е како се развиваше вакво важно место во нашите животи низ годините, како технолошкиот развој влијаеше на начинот на кој се користи.

Дизајнерите на „Home Advisor“ ги зедоа последните 500 години и дигитално ја направија истата кујна заснована врз трендовите и / или потребите на тој век. Проектот е наречен „500 години дизајн на кујната“. Секоја кујна е единствена и може да се види дека секој век за нив имал различни стандарди.