Дневникот на еден студент (виц)

01.04 Гладен сум.
02.04 Гладен сум.
03.04 Гладен сум.
04.04 Гладен сум.
05.04 Гладен сум.
06.04 Гладен сум.
07.04 Дадоа стипендија.
08.04 Не памтам.
09.04 Не памтам.
10.04 Не памтам.
11.04 Гладен сум.
12.04 Гладен сум.