Добредојдовте во Индија, земјата во која не постојат сообраќајни правила и прописи

Избор видеа кои покажуваат дека Индија е џунгла и во сообраќајна смисла на зборот.