Добрите рефлекси му послужија на смирениот човек на бензинска

Балетанот имаше свој план, но не го предвиде ова.