Добронамерните луѓе сакаа само да ги соберат празните шишиња од велосипедистите, но изгледа ги збунија со музиката

Едниот го фрли шишето и почна да игра и забавата започна :).