Додека да се истоварат магарето со сите четири во вис, буквално

Уши да му јадат на малиот.