Додека шефот шефувал, работникот работел (виц)

Шефот:
– Ајде да се кладиме дека ќе ти го расипам денот!
Работникот:
– Ајде, не можеш да ми го расипеш денот.
Шефот:
– Отпуштен си!
Работникот:
– Знам, ми кажа жена ти сношти.