Додека сите се радувавме вчера, не ги слушнавме убаво МАКЕДОНСКИТЕ КОМЕНТАТОРИ, а еве како тие ѝ се израдуваа на победата

Вака се сака сопствената држава, сопствениот народ и вака се слави историскиот успех на нацијата!