Додека светот се бори со коронавирус, Русите страдаат од водкавирус

Ова е само уште една жртва на руските улици.