Додека трае карантинот, мажите на Балканот вршат градежни работи по дома

Вака се прави тоа, како вистински Балканец!