Додворување во дискотека на воловски начин

Не издржа срце јуначко!