Доказ дека нишалките во детските паркови се само за деца

Кога децата ќе пораснат, мора да си најдат забава соодветна за својата возраст.