Докажете ги вашите вештини за логика со решавање на овие 7 загатки со кибрити

Визуелните загатки го зголемуваат нашиот распон на внимание и можноста да забележиме мали детали или со поедноставни зборови, нашата моќ на набудување. И, ако додадеме логичен предизвик во мешавината, имаме совршена комбинација да го тренираме умот и да ни се зголемат логичките „сокови“.

1. Отстранете 4 кибрити за да задржите само 5 квадрати.

2. Поместете 2 кибрити така што црешата да е надвор од чашата.

3. Направете животното да погледне назад со движење на само 2 кибрита

4. Поправете ја равенката со додавање на само 1 кибрит.

5. Поместете 3 кибрити така што јастогот покажува со своите канџи надолу наместо нагоре како што прави сега на сликата.

6. Поместете 1 кибрит така што овој дел од седмина, напишана на римски броеви, е еднаква на 1.

7. Претворете ги овие 3 кибрити во 6, без да скршите ниту еден од нив