Докази дека во фудбалот не треба да се предаваш до последна секунда и милиметар

Еден мал потег може да има огромно значење.