Докторот и дедото кој пушел цел живот (виц)

Докторот:
– Ако не запрете да пушите, нема да доживете до 70 години!
– Ама, јас веќе сум 75! Мојот дедо пушеше до 95 години!
– Ама после умре, нели?
– Не, си го загуби лулето, инаку уште ќе пушеше!